Kardiologia

Czas na kardiologię prenatalną    2018-03-07

Nieme migotanie przedsionków 
— szczególne wyzwanie diagnostyczne    2018-03-07

Niewykorzystana szansa wczesnego wykrywania zaburzeń cholesterolowych    2018-03-07

Tworzy się wzorzec optymalnego postępowania w hipercholesterolemii rodzinnej    2018-03-07

Rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko kolejnego zawału nawet o 35 proc.    2018-03-07

PURE — mała rewolucja w zaleceniach żywieniowych    2017-12-06

Główny cel: prewencja chorób układu krążenia    2017-12-06

Nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca - przykład continuum...    2017-12-06

W leczeniu nadciśnienia dwa leki są skuteczniejsze od jednego    2017-12-06

Skalę prewencji niewydolności serca trzeba rozszerzyć    2017-12-06

Czy wszyscy mamy nadciśnienie tętnicze?    2017-12-06

Kto powinien diagnozować i leczyć chorych na hipercholesterolemię    2017-10-18

    2017-10-18

Diuretyki pętlowe wykazują odmienności funkcjonalne    2017-10-18

Nowi antagoniści wapnia są dobrze tolerowani w leczeniu nadciśnienia    2017-10-18

W terapii hipotensyjnej warto wiedzieć, że nie wszystkie leki w obrębie...    2017-10-18

Diagnostyka obrazowa ułatwia nie tylko rozpoznanie    2017-10-18

Zniesienie zastoju to zasadniczy cel terapii w ostrej NS    2017-10-18

Jak zapobiec rozwojowi niewydolności serca    2017-10-18

Motyw serca w sztuce służy różnym celom    2017-10-18

Czym wesprzeć architekturę serca?    2017-10-18

Serce i jego hydraulika 
— reminiscencje po kongresie PTK    2017-10-18

Co rok przybywa nowości 
w terapii nadciśnienia tętniczego    2017-09-20

Jak wygląda opieka nad pacjentami 
z chorobą wieńcową    2017-09-20

Epidemia niewydolności serca 
— czy jesteśmy skazani na porażkę    2017-09-20

Niewydolność serca to nowa epidemia XXI wieku    2017-06-28

Pomiary domowe ciśnienia tętniczego — jak najlepiej wykorzystać w praktyce    2017-06-28

Czy pacjent po OZW doczeka się rehabilitacji?    2017-06-14

Korzyści z określania podtypów nowotworów mieloproliferacyjnych    2017-05-31

Wybór leku hipotensyjnego 
nie powinien być przypadkowy    2017-05-31

Bać się udaru czy statyn — oto jest pytanie    2017-05-31

Nie bójmy się stosować opioidów w praktyce poz    2017-04-26