Kardiologiarss

Nie bójmy się stosować opioidów w praktyce poz    2017-04-26

Jak zapobiegać rozwojowi 
i progresji niewydolności serca    2017-04-26

Kiedy warto zwalniać częstość rytmu serca 
i którymi lekami    2017-04-26

Potrzebna zmiana modelu opieki nad chorymi na niewydolność serca    2017-02-01

Nowe podejścia do trudnego w kontroli i opornego nadciśnienia tętniczego    2017-02-01

Lek z grupy ARNI istotnie poprawia wyniki terapii niewydolności serca    2016-12-07

Lekarze rodzinni potrzebują wytycznych postępowania w dyslipidemii    2016-12-07

Grypa uszkadza serce i naczynia krwionośne    2016-12-07

Nebiwolol — beta-adrenolityk 
o wielofunkcyjnych właściwościach    2016-12-07

Lerkanidipina zapewnia efekt hipotensyjny i ochronę narządową    2016-12-07

Co odpowiada za mechanizm kardioprotekcyjnego działania zofenoprilu    2016-12-07

Coraz precyzyjniejsza diagnostyka obrazowa choroby wieńcowej    2016-10-05

Niewydolność serca: które leki i w jakiej kolejności zastosować    2016-10-05

Kardioprotekcję należy rozpocząć zaraz
 po rozpoznaniu choroby wieńcowej    2016-10-05

Które leki mogą przerwać continuum sercowo-naczyniowe    2016-10-05

Kobiety oczekują indywidualnego podejścia    2016-10-05

Słuchanie muzyki Mozarta może obniżyć ciśnienie tętnicze    2016-10-05

Lampka czerwonego wina nie zastąpi prewencji farmakologicznej    2016-10-05

Nowy cel: ograniczenie liczby hospitalizacji 
z powodu HF    2016-10-05

Który diuretyk pętlowy daje więcej korzyści klinicznych    2016-09-07

Koordynowana opieka 
nad pacjentami po zawale serca    2016-09-07

Fakty i mity 
o migotaniu przedsionków    2016-09-07

Jak zoptymalizować farmakoterapię w niewydolności serca    2016-09-07

Nowe wytyczne prewencji CVD    2016-09-07

Refundacja 
preparatów złożonych to dobra inwestycja    2016-09-07

Nowoczesne obrazowanie serca i naczyń coraz dostępniejsze w Polsce    2016-09-07

Nowości w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych    2016-07-06

Liraglutyd skutecznie redukuje powikłania kardiologiczne w cukrzycy    2016-06-22

Potrzebna jest większa wiedza lekarzy rodzinnych o zaburzeniach lipidowych    2016-06-22

Jak osiągnąć cele terapeutyczne 
w hipercholesterolemii rodzinnej    2016-06-22

Gdy cukrzyca współistnieje 
z niewydolnością serca    2016-06-22

LCZ696 poprawi rokowanie chorych na przewlekłą niewydolność serca    2016-06-22