"Puls Medycyny" 2018 nr 4 (354), s. 25.

Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, 
ale medycyna zapomina o stomatologii

Maja Marklowska-Dzierżak