"Puls Medycyny" 2018 nr 4 (354), s. 20.

Czas na kardiologię prenatalną

prof. dr hab. n. med. 
Maria Respondek-Liberska 
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi oraz Zakład Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
www.orpkp.pl