"Puls Medycyny" 2018 nr 4 (354), s. 29.

Nieme migotanie przedsionków 
— szczególne wyzwanie diagnostyczne