"Puls Medycyny" 2018 nr 4 (354), s. 10.

Jak poprawić wczesne i odległe 
wyniki transplantacji nerek

Maja Marklowska-Dzierżak