"Puls Medycyny" 2018 nr 4 (354), s. 8.

E-recepty wprowadzamy ewolucyjnie, nie rewolucyjnie

Rozmawiała Marta Markiewicz