"Puls Medycyny" 2018 nr 4 (354), s. 2.

Zdrowie na Wiejskiej: Problemu opieki hospicyjnej nie da się ominąć

Jerzy Papuga,komentator parlamentarny, specjalizujący się w opisie prac komisji sejmowych i senackich oraz procesu ustawodawczego.