"Puls Medycyny" 2018 nr 4 (354), s. 2.

Kwiaty od kobiet dla kobiet

Małgorzata Konaszczuk , redaktor naczelna, m.konaszczuk@pulsmedycyny.pl