"Puls Medycyny" 2018 nr 3 (353), s. 1.

Opt-out: rozwiązanie przejściowe 
okazało się trwałą prowizorką

Rozmawiała Marta Markiewicz