"Puls Medycyny" 2018 nr 3 (353), s. 1.

Ministerstwo Zdrowia i rezydenci wypracowali konsensus