"Puls Medycyny" 2018 nr 3 (353), s. 1.

Zdrowie na Wiejskiej: Taryfy pod lupą komisji

Jerzy Papuga,
komentator parlamentarny, specjalizujący się w opisie prac komisji sejmowych i senackich oraz procesu ustawodawczego.