"Puls Medycyny" 2018 nr 2 (352), s. 1.

Trzeba stworzyć koordynowaną opiekę nad pacjentami z udarem mózgu