"Puls Medycyny" 2018 nr 2 (352), s. 1.

Kalendarz prac wypełniony do półrocza

Jerzy Papuga, komentator parlamentarny, specjalizujący się w opisie prac komisji sejmowych i senackich oraz procesu ustawodawczego.