"Puls Medycyny" 2018 nr 2 (352), s. 1.

Od redaktora: Jesteśmy krajem bogatym

Małgorzata Konaszczuk, redaktor naczelna, m.konaszczuk@pulsmedycyny.pl