"Puls Medycyny" 2018 nr 1 (351), s. 1.

Gdy lekiem jest tlen pod 
zwiększonym ciśnieniem

Rozmawiał Piotr Kallalas