"Puls Medycyny" 2018 nr 1 (351), s. 1.

Szansa na przełom 
w leczeniu glejaka mózgu

Maja Marklowska-Dzierżak