"Puls Medycyny" 2018 nr 1 (351), s. 1.

Rządzenie jest nieustanną sztafetą

Rozmawiał Jerzy Papuga