"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 27.

Główny cel: prewencja chorób układu krążenia