"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 20.

Skalę prewencji niewydolności serca trzeba rozszerzyć