"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 20.

Czy wszyscy mamy nadciśnienie tętnicze?

prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Januszewicz, 
dr n. med. Aleksander Prejbisz, 
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie