"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 19.

Jak przeciwdziałać niedożywieniu u pacjentów z dysfagią