"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 17.

Prosta cząsteczka, 
wyjątkowe właściwości

Rozmawiał Piotr Nowacki