"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 15.

Polskie doświadczenia w stosowaniu fumaranu dimetylu na tle światowych badań