"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 14.

Jak silny jest związek migreny z chorobami sercowo-naczyniowymi