"Puls Medycyny" 2017 nr 18 (349), s. 5.

System informatyczny powinien 
być mądrze dopracowany

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”