"Puls Medycyny" 2017 nr 17 (17), s. 24.

U pacjentów w wieku podeszłym należy przedefiniować cele terapii