"Puls Medycyny" 2017 nr 17 (17), s. 22.

Leki z grupy inhibitorów SGLT2 redukują groźne powikłania cukrzycy