"Puls Medycyny" 2017 nr 17 (17), s. 14.

Przeszczep komórek macierzystych szansą dla chorych z uszkodzoną rogówką

Maja Marklowska-Dzierżak