"Puls Medycyny" 2017 nr 17 (17), s. 8.

Wiele nowych leków onkologicznych nie daje korzyści klinicznych