"Puls Medycyny" 2017 nr 16 (16), s. 32.

Czynnik wpływający na 
płodność kobiet i mężczyzn