"Puls Medycyny" 2017 nr 16 (16), s. 14.

Chorzy na otyłość olbrzymią mają utrudniony dostęp do usług zdrowotnych