"Puls Medycyny" 2017 nr 15 (15), s. 28.

Nowi antagoniści wapnia są dobrze tolerowani w leczeniu nadciśnienia