"Puls Medycyny" 2017 nr 15 (15), s. 1.

Serce i jego hydraulika 
— reminiscencje po kongresie PTK

Rozmawiała Ewa Biernacka