"Puls Medycyny" 2017 nr 15 (15), s. 1.

Ostatnie lata zmieniły przebieg 
naturalny szpiczaka plazmocytowego