"Puls Medycyny" 2017 nr 15 (15), s. 10.

Dochodzimy do sytuacji, w której 
obniżanie cen leków ograniczy dostępność terapii

Oprac. Krzysztof Jakubiak