"Puls Medycyny" 2017 nr 15 (15), s. 6.

Głód finansowania 
systemu ochrony zdrowia