"Puls Medycyny" 2017 nr 14 (14), s. 6.

Niektóre choroby siatkówki i ciała szklistego 
wymagają pilnej interwencji