"Puls Medycyny" 2017 nr 14 (14), s. 18.

Pacjent dobrze poinformowany wykorzysta szansę leczenia

Rozmawiała Karolina Kujawa