"Puls Medycyny" 2017 nr 14 (14), s. 16.

Profilaktyka przeciwwymiotna po chemioterapii musi być przestrzegana

Rozmawiała Anna Zielińska