"Puls Medycyny" 2017 nr 14 (14), s. 10.

Cel: zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli