"Puls Medycyny" 2017 nr 14 (14), s. 6.

Od mikropęknięć do makrostrachu