"Puls Medycyny" 2017 nr 13 (13), s. 24.

Co rok przybywa nowości 
w terapii nadciśnienia tętniczego

Rozmawiała Iwona Kazimierska