"Puls Medycyny" 2017 nr 12 (12), s. 30.

Między zasadnością a bezprawnością przyjęcia do szpitala psychiatrycznego

mec. Marcin Andrzejewicz