"Puls Medycyny" 2017 nr 12 (12), s. 18.

Powikłania somatyczne bardzo często są maską zaburzeń depresyjnych u chorych

Maja Marklowska-Dzierżak