"Puls Medycyny" 2017 nr 12 (12), s. 17.

Bezpieczeństwo stosowania leków biopodobnych w gastroenterologii