"Puls Medycyny" 2017 nr 12 (12), s. 14.

Uzasadnione korzystanie z tańszych odpowiedników leków referencyjnych