"Puls Medycyny" 2017 nr 12 (12), s. 12.

Biosymilary szansą na poprawę dostępu chorych do nowoczesnych terapii

Maja Marklowska-Dzierżak