"Puls Medycyny" 2017 nr 12 (12), s. 6.

Rynek farmaceutyczny może liczyć 
na racjonalne regulacje