"Puls Medycyny" 2017 nr 11 (11), s. 1.

Jakie są kryteria kwalifikacji 
i finansowania sieci szpitali