"Puls Medycyny" 2017 nr 11 (11), s. 22.

Nowoczesna profilaktyka jest 
w stanie przechytrzyć raka

Maja Marklowska-Dzierżak